Loading Events

 

Date: 3rd July 2023

Location: International Convention Centre Wales, Catsash Road Caerleon NP18 1HQ

Eventbrite Link: https://www.eventbrite.com/e/welsh-digital-twin-network-conference-2023-tickets-589836766647

Please note spaces are limited.

The Welsh Digital Twin Network (WDTN) Conference 2023 will coalesce expertise from across Wales, to develop research projects which will accelerate digital twin capability within the region and beyond.

This event is relevant to academics and industry working in the field of digital twin or have aligned expertise.

The WDTN is looking to develop collaborations around the following themes:

  • Energy and Net Zero
  • Health
  • Built Environment and Infrastructure
  • Climate Change
  • Manufacturing

Event agenda will be circulated to all those attending nearer to the date.

Bydd Cynhadledd Rhwydwaith Gefeilliaid Digidol Cymru (WDTN) 2023 yn cyfuno arbenigedd o bob rhan o Gymru, i ddatblygu prosiectau ymchwil a fydd yn cyflymu gallu gefeilliaid digidol yn y rhanbarth a thu hwnt.

Mae’r digwyddiad hwn yn berthnasol i academyddion a diwydiant sy’n gweithio ym maes gefeilliaid digidol neu sydd ag arbenigedd wedi’i alinio.

Mae’r WDTN yn bwriadu datblygu cydweithrediadau o amgylch y themâu canlynol:

  • Ynni a Net Sero
  • Iechyd
  • Amgylchedd Adeiledig ac Isadeiledd
  • Newid yn yr Hinsawdd
  • Gweithgynhyrchu

Bydd agenda’r digwyddiad yn cael ei ddosbarthu i bawb sy’n mynychu yn nes at y dyddiad.

Sylwch fod lleoedd yn gyfyngedig.